LOADING ...

Supernumerary's posts - Vietnamese uPOST

Supernumerary Supernumerary Jan 07, 2018.

Đang trong màu xám.

Đang trong màu xám.

Vì vậy, tôi là một bình luận in-the-black trên io9, đó là làm vui vẻ. Và tôi đã từng là một người bình luận xám về Jezebel, điều đó rất ổn. Ngoại trừ việc thực hiện Kinja cuối cùng, các nhận xét của tôi đã được Google đưa ra nhiều hơn màu xám - họ thậm chí không xuất hiện trong phần đang chờ giải quyết, và tôi chưa nhận được một ngôi sao hoặc một phản hồi nào đối với bất cứ thứ gì trên...

Language