Will Sliney

Những khoảnh khắc truyện tranh yêu thích của chúng tôi năm 2020

Những khoảnh khắc truyện tranh yêu thích của chúng tôi năm 2020

Siêu nhân, Harley Quinn, Snoke, Mister Terrific và một vị thần chết. Mặc dù năm 2020 đặt ra nhiều hơn những thách thức đáng kể đối với hầu như tất cả mọi người làm việc trong ngành giải trí, nhưng truyện tranh nói riêng là một ví dụ về các nhóm sáng tạo thích ứng nhanh chóng — và cố gắng hết sức để tiếp tục kể những câu chuyện hấp dẫn vào thời điểm mà mọi người cần chúng nhiều nhất.

Holy Crap, Truyện tranh Kylo Ren của Marvel sẽ nâng nắp về quá khứ bí ẩn của Knights of Ren

Holy Crap, Truyện tranh Kylo Ren của Marvel sẽ nâng nắp về quá khứ bí ẩn của Knights of Ren

Hãy để quá khứ chết đi. Hãy giết nó, nếu bạn phải làm vậy.

Language