ứng dụng apple

Hồ sơ mới nhất của Epic nói rằng Apple đã nói dối về mức độ phổ biến của Fortnite bằng cách sử dụng số liệu thống kê 'Cherry-Picked'

Hồ sơ mới nhất của Epic nói rằng Apple đã nói dối về mức độ phổ biến của Fortnite bằng cách sử dụng số liệu thống kê 'Cherry-Picked'

Có một bước phát triển mới trong trò chơi gà cao cấp giữa Apple và Epic. Hồ sơ pháp lý mới nhất của nhà phát triển Fortnite tuyên bố rằng dữ liệu Google đã "chọn quả anh đào" của Google trong hồ sơ pháp lý của chính họ vào đầu tuần này để hỗ trợ cho câu chuyện của họ rằng sự phổ biến ngày càng giảm của Fortnite là động lực đằng sau tất cả bộ phim truyền hình này.

Apple News + là một thông điệp tổng thể

Apple News + là một thông điệp tổng thể

Kể từ khi ra mắt, ứng dụng Apple News dường như dễ gặp sự cố hơn. Đã ba tuần kể từ khi Apple công bố News +, một dịch vụ đầy tham vọng cung cấp hàng trăm tạp chí và một số ít đăng ký báo với giá 10 đô la một tháng.

Language