Trauma Center

Trò chơi điện tử dự đoán A Grim 2021

Trò chơi điện tử dự đoán A Grim 2021

Năm 2020 là một năm tồi tệ đối với hầu hết chúng ta, nhưng lại là một năm tốt đáng ngạc nhiên đối với trò chơi điện tử. Khi chúng ta bước vào năm 2021 với hy vọng được cung cấp bởi vắc-xin và ánh sáng cuối đường hầm gần như có thể nhìn thấy, có thể sớm cho phép hy vọng trở lại.

Language