Time's Up Healthcare

Với một sáng kiến ​​mới, Time's Up giải quyết sự bất bình đẳng và lạm dụng trong ngành chăm sóc sức khỏe

Với một sáng kiến ​​mới, Time's Up giải quyết sự bất bình đẳng và lạm dụng trong ngành chăm sóc sức khỏe

Đây là ngành có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của chúng ta, nhưng đối với phụ nữ làm việc và đào tạo trong ngành chăm sóc sức khỏe, đó có thể là một môi trường vô cùng lành mạnh. Mặc dù phụ nữ chiếm 80% lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe (PDF), chênh lệch tiền lương theo giới vẫn là một trong những mức lớn nhất trong các ngành - tỷ lệ quấy rối tình dục cũng vậy.

Language