suerte

Tìm một chiếc iPhone X đã nằm dưới đáy sông trong hai tuần. Nó vẫn hoạt động

Tìm một chiếc iPhone X đã nằm dưới đáy sông trong hai tuần. Nó vẫn hoạt động

Dallas tự định nghĩa mình là một thợ săn kho báu. Trong kênh Man + River của mình, anh ấy dành riêng để ghi lại những lần lặn của mình trên các con sông khác nhau để tìm kiếm kho báu bị mất.

Language