space missions

Các phi hành gia Mỹ sẽ trở lại Mặt trăng

Các phi hành gia Mỹ sẽ trở lại Mặt trăng

Apollo 15. (Ảnh: NASA) Tổng thống Donald Trump đã ký một chỉ thị cho phép NASA đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt trăng — một sứ mệnh sẽ đặt nền móng cho một sứ mệnh khả thi lên sao Hỏa.

Language