Recall election

Làm ơn, ai đó, hãy ngăn chặn những người nổi tiếng tranh cử!

Làm ơn, ai đó, hãy ngăn chặn những người nổi tiếng tranh cử!

Đảng Cộng hòa Caitlyn Jenner được cho là đang cân nhắc nghiêm túc việc tranh cử thống đốc California chống lại người đương nhiệm Gavin Newsom trong cuộc bầu cử thu hồi dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 11. Theo Axios, Jenner đã gặp một số nhà tư vấn chính trị về giá thầu tiềm năng của cô cho chức vụ, bao gồm cả Caroline Wren, người gây quỹ GOP.

Language