Put the Vote Down Flip It and Reverse It

Facebook xóa 'Stop the Steal,' một nhóm ủng hộ Trump đằng sau các cuộc biểu tình

Facebook xóa 'Stop the Steal,' một nhóm ủng hộ Trump đằng sau các cuộc biểu tình

Bạn có thể đã thấy những người ủng hộ Donald Trump đứng trước các cơ sở kiểm phiếu yêu cầu chính quyền "dừng việc kiểm phiếu" và bạn có thể đã thấy các nhóm ủng hộ Trump tương tự ở các bang khác nhau yêu cầu nhà chức trách "đếm mọi phiếu bầu!" Trong khi chỉ mới hai ngày kể từ khi cuộc bầu cử bắt đầu, những khẩu hiệu đó đã biến thành thông điệp bao trùm hơn là “hãy ngăn chặn hành vi ăn cắp!” Đó là nhờ một phần vào một nhóm Facebook quy tụ hơn 300.000 thành viên trong 48 giờ, và giờ nhóm đã chết. Sự nổi lên và sụp đổ của nhóm Facebook Stop the Steal là một câu chuyện ngắn: Mother Jones báo cáo rằng nó được thành lập vào thứ Tư, là một nhánh của một nhóm có tên là Women for America First được thành lập bởi một nhà hoạt động Tea Party và miền nhóm đang thúc đẩy người dùng truy cập, StolenElection.

Language