PlayStation5

Sony cấp bằng sáng chế cho điều khiển màn hình cảm ứng có thể dành cho Play Station tiếp theo

Sony cấp bằng sáng chế cho điều khiển màn hình cảm ứng có thể dành cho Play Station tiếp theo

Nếu bạn bỏ lỡ bộ nhớ hình ảnh của Sega Dreamcast, một bằng sáng chế do Sony phát hành gần đây có thể giúp bạn vơi đi nỗi nhớ. Phiên bản tiếp theo của bộ điều khiển DualShock cho Playstation có thể mang đến màn hình cảm ứng tích hợp.

Language