non-resident taxes

Việc Di dời tạm thời trong Đại dịch sẽ ảnh hưởng đến thuế của bạn như thế nào?

Việc Di dời tạm thời trong Đại dịch sẽ ảnh hưởng đến thuế của bạn như thế nào?

Nếu bạn chuyển ra khỏi tiểu bang trong đại dịch coronavirus, cho dù ở với các thành viên trong gia đình hay ẩn náu trong nhà nghỉ hay Airbnb, bạn có thể muốn tìm hiểu xem liệu việc thay đổi địa điểm tạm thời của bạn có làm cho thuế năm 2020 của bạn phức tạp hơn một chút hay không. tại sao: Nếu bạn làm việc từ xa trong khi sống ở một tiểu bang khác với tiểu bang được liên kết với địa chỉ thường trú của bạn, bạn có thể được yêu cầu nộp hai tờ khai thuế thu nhập của tiểu bang.

Language