nhật vật lý

Hai nhiệm vụ sắp tới của NASA sẽ nghiên cứu thời tiết không gian đe dọa Trái đất

Hai nhiệm vụ sắp tới của NASA sẽ nghiên cứu thời tiết không gian đe dọa Trái đất

Một vụ phóng khối lượng lớn trên mặt trời được quan sát vào ngày 20 tháng 6 năm 2013. Hai sứ mệnh mới để khám phá các cực quang của Mặt trời và Trái đất có thể cải thiện đáng kể sự hiểu biết của chúng ta về các tương tác phức tạp gây ra thời tiết không gian nguy hiểm tiềm tàng.

Nhóm Voyager 2 công bố dữ liệu khoa học đầu tiên về không gian giữa các vì sao

Nhóm Voyager 2 công bố dữ liệu khoa học đầu tiên về không gian giữa các vì sao

Tàu vũ trụ Voyager 2. Theo nghiên cứu mới được công bố, sứ mệnh Voyager 2 đã công bố các phép đo khoa học đầu tiên về không gian giữa các vì sao.

Voyager 2 phát hiện ra gợi ý rằng không gian giữa các vì sao ở gần đó

Voyager 2 phát hiện ra gợi ý rằng không gian giữa các vì sao ở gần đó

Đồ họa hiển thị vị trí của tàu Voyager 1 và 2 Sáu năm trước, tàu vũ trụ Voyager 1 thông báo với các nhà khoa học rằng nó đã trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên đi vào không gian giữa các vì sao. Bây giờ, Voyager 2 đã bắt đầu trả lại các dấu hiệu cho thấy lối ra của chính nó khỏi Hệ Mặt trời có thể sắp ra mắt.

Language