nationals park

Winter Classic vẫn thực sự tuyệt vời ngay cả khi không có nhiều người xem

Winter Classic vẫn thực sự tuyệt vời ngay cả khi không có nhiều người xem

Bạn có thấy Thủ đô đứng đầu Blackhawks trong một trò chơi cảm giác mạnh được chơi ngoài trời tại Công viên Quốc gia của Washington không? Về mặt thống kê, có thể bạn đã không: (Thật đáng buồn là cách duy nhất để xếp hạng của trò chơi trông tốt là nếu bạn so sánh nó với các trò chơi mùa thường khác, trong nhà, không đặc biệt.) Nếu đó là 2.

Language