Nakia

Một danh sách rất chủ quan về các tổ chức chữ Hy Lạp đen mà mỗi nhân vật của Black Panther sẽ phải cầm cố

Một danh sách rất chủ quan về các tổ chức chữ Hy Lạp đen mà mỗi nhân vật của Black Panther sẽ phải cầm cố

Marvel Black Panther là bộ phim chính thức của Tháng Lịch sử Đen năm 2018 — nhưng sau khi tôi xem bộ phim, một câu hỏi dai dẳng ẩn trong tâm trí tôi. Tôi là thành viên của Alpha Phi Alpha, và vì một số lý do, tôi không ngừng tự hỏi bản thân mình tổ chức chữ cái Hy Lạp đen nào sẽ tham gia các nhân vật trong phim và chương trình truyền hình.

Language