Monetary reform

Vương quốc Anh thành lập Lực lượng đặc nhiệm tiền tệ kỹ thuật số để khám phá tương lai của tiền

Vương quốc Anh thành lập Lực lượng đặc nhiệm tiền tệ kỹ thuật số để khám phá tương lai của tiền

Một tờ 10 bảng Anh và 5 bảng Anh được sắp xếp trong một bức ảnh ở London. Ngân hàng Anh và Bộ Tài chính Anh đã tung ra một lực lượng đặc nhiệm để khám phá việc sử dụng một loại tiền kỹ thuật số quốc gia, chính phủ Anh đã công bố trong một số thông cáo báo chí vào đầu ngày thứ Hai trong khuôn khổ Tuần lễ Fintech tháng 4 năm 2021.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản triển khai thử nghiệm một năm đối với tiền tệ kỹ thuật số

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản triển khai thử nghiệm một năm đối với tiền tệ kỹ thuật số

Ảnh chụp một người phụ nữ đi ngang qua bảng báo giá hiển thị số đóng cửa của giá cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo ở Tokyo. Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã bắt đầu thử nghiệm một loại tiền kỹ thuật số mới trong nỗ lực thử nghiệm xem nó có thể được sử dụng như thế nào, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thông báo hôm thứ Hai.

Language