Lydia Griggsby

Tên của Biden Nhóm đa dạng các ứng cử viên tư pháp cho các Tòa án Liên bang, bao gồm 3 phụ nữ da đen

Tên của Biden Nhóm đa dạng các ứng cử viên tư pháp cho các Tòa án Liên bang, bao gồm 3 phụ nữ da đen

Hãy nhìn xem, cựu Tổng thống Trump đã cố gắng mọi cách để khiến các tòa án liên bang trở thành người trắng như sự kiện NASCAR, nhưng lại để Champagne Biden lật tẩy trò nhảm nhí của cựu tổng thống. , trong một nỗ lực để định hình lại băng ghế liên bang để “phản ánh sự đa dạng đầy đủ của người dân Mỹ — cả về nền tảng và kinh nghiệm chuyên môn,” Nhà Trắng cho biết, NBC News đưa tin.

Language