Larry Gottesdiener

Renee Montgomery sở hữu Giấc mơ Atlanta là ví dụ mới nhất về việc phụ nữ Da đen tiếp quản Georgia

Renee Montgomery sở hữu Giấc mơ Atlanta là ví dụ mới nhất về việc phụ nữ Da đen tiếp quản Georgia

Stacey Abrams, Renee Montgomery và Keisha Lance Bottoms đang tiếp quản Georgia. Với Tháng Lịch sử Da đen trên gương chiếu hậu của chúng ta, và khi chúng ta bước vào một tháng dành riêng để kỷ niệm lịch sử của phụ nữ, rõ ràng là các tháng của Tháng Hai và Tháng Ba đang được hợp nhất bởi hành động của những người phụ nữ Da đen như Renee Montgomery, Stacey Abrams , và thậm chí cả Keisha Lance Bottoms, người đã tiếp quản bang Georgia.

Kelly Loeffler trong vai Renee Montgomery và nhóm nhà đầu tư mua Giấc mơ Atlanta

Kelly Loeffler trong vai Renee Montgomery và nhóm nhà đầu tư mua Giấc mơ Atlanta

Cô ấy có người tiếp theo. Kelly Loeffler, Chàng ngốc của năm của Deadspin, không tham gia WNBA.

Language