juegos retro

Capcom Home Arcade, một bảng điều khiển với 16 trò chơi cổ điển được tải sẵn và bộ điều khiển trò chơi arcade

Capcom Home Arcade, một bảng điều khiển với 16 trò chơi cổ điển được tải sẵn và bộ điều khiển trò chơi arcade

Koch Media muốn cám dỗ chúng ta vào Giáng sinh này bằng một giao diện điều khiển mới được thiết kế để đánh phá chúng ta ngay trên dòng nước của nỗi nhớ. Tiện ích này có tên là Capcom Home Arcade, và nó là một nền tảng với các bộ điều khiển arcade cổ điển và 16 trò chơi được cài đặt sẵn từ những năm 80 và 90.

Language