Hudson Soft

TurboGrafx-16 Mini thật tuyệt vời (Nếu bạn yêu thích các game bắn súng)

TurboGrafx-16 Mini thật tuyệt vời (Nếu bạn yêu thích các game bắn súng)

Tôi tha thứ cho bạn nếu bạn thậm chí không nhận thấy rằng TurboGrafx-16 Mini đã chính thức được phát hành vào tuần trước. Ai có thể biết? Tôi không thấy nhiều như một thông cáo báo chí trong hộp thư đến của mình về nó.

Language