geraldine ferraro

Khoảnh khắc tranh luận tuyệt vời: Khi Geraldine Ferraro gọi 'Thái độ bảo trợ' của George Bush

Khoảnh khắc tranh luận tuyệt vời: Khi Geraldine Ferraro gọi 'Thái độ bảo trợ' của George Bush

Ảnh qua AP Hình ảnh. Cuộc tranh luận tổng thống tối nay giữa Hillary Clinton và - Chúa giúp chúng ta - Donald Trump diễn ra trùng với lễ kỷ niệm 56 năm ngày kết hôn Nixon / Kennedy nóng bỏng khét tiếng năm 1960.

Language