gendesign

Lễ kỷ niệm năm mới của Fumito Ueda bao gồm việc trêu chọc trò chơi tiếp theo của Studio của anh ấy

Lễ kỷ niệm năm mới của Fumito Ueda bao gồm việc trêu chọc trò chơi tiếp theo của Studio của anh ấy

Mặc dù thế giới của chúng ta vẫn tiếp tục đi theo con đường địa ngục của nó, nhưng một năm mới là thời điểm để làm mới và làm mới những nỗ lực cho các dự án trong tương lai. Fumito Ueda và studio genDESIGN của anh ấy cảm thấy đây là thời điểm hoàn hảo để nhắc nhở mọi người rằng họ vẫn đang làm một trò chơi mới.

Language