Ecuadorian Embassy

Julian Assange đã loại bỏ Đại sứ quán vì Vàm phân trên tường, vệ sinh kém và trượt ván trong nhà: Báo cáo

Julian Assange đã loại bỏ Đại sứ quán vì Vàm phân trên tường, vệ sinh kém và trượt ván trong nhà: Báo cáo

Julian Assange ra hiệu với giới truyền thông từ một chiếc xe cảnh sát khi đến tòa án Westminster Magistrates vào ngày 11 tháng 4 năm 2019 ở London, Anh. Tôi đoán Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, đã quên rằng anh ta là quản gia khi sống bên trong Đại sứ quán Ecuador ở London và không nhận ra rằng anh ta chỉ có thể bôi bẩn những bức tường bằng phân trong ngôi nhà nơi anh ta trả tiền thuê nhà.

Language