Donkey Kong 3

Trò chơi NES của Switch có được tính năng tua lại trong tháng này

Trò chơi NES của Switch có được tính năng tua lại trong tháng này

Bộ sưu tập trò chơi NES 8-bit ngày càng tăng của Nintendo có sẵn thông qua dịch vụ Switch Online của họ sẽ có được một tính năng phổ biến đã được thấy trong các bộ sưu tập retro khác: Rewind.

Language