Doctor Who: The Collection

Jo Grant đã trở lại để đá với con giòi khổng lồ trong Đoạn giới thiệu Blu-ray của bác sĩ thú vị này phần 10

Jo Grant đã trở lại để đá với con giòi khổng lồ trong Đoạn giới thiệu Blu-ray của bác sĩ thú vị này phần 10

Khi có điều gì đó kỳ lạ trong xã nhà khoa học môi trường của bạn, bạn sẽ gọi ai? Quá trình liên tục của BBC phát hành lại các phần chọn lọc của Doctor Who cổ điển trên đĩa Blu-ray đã mang lại cho họ niềm vui khác ngoài việc chỉ đơn giản là có được bộ sưu tập chất lượng cao về các mùa mang tính biểu tượng của chương trình. Niềm vui đó? Mang đến những gương mặt quen thuộc để làm nhân vật cho các đoạn giới thiệu thông báo.

Language