BILLY BALDWIN

Ồ Tốt, Billy Baldwin muốn nói về Hilaria Baldwin!

Ồ Tốt, Billy Baldwin muốn nói về Hilaria Baldwin!

Tôi giả định rằng chúng tôi sẽ rời bỏ tất cả những gì không phục vụ chúng tôi vào năm 2020 và năm 2021 sẽ bắt đầu lại một lần nữa, nhưng thật không may, các vấn đề của Hilaria Baldwin là “món quà” không ngừng cho đi. Anh rể của cô, Billy Baldwin và vợ là Chynna Phillips, có điều gì đó muốn nói! Nếu bạn không biết Baldwin Billy là anh trai nào, anh ấy chính là người đã đóng vai chính trong Backdraft và trông giống như một Xerox kỳ lạ của người anh trai nổi tiếng , Alec.

Language