Asuka

Bằng cách nào đó, WrestleMania đang diễn ra vào cuối tuần này. Hãy nói về điều đó

Bằng cách nào đó, WrestleMania đang diễn ra vào cuối tuần này. Hãy nói về điều đó

Năm nay chắc chắn sẽ không giống như bất kỳ WrestleMania nào trong quá khứ. John Cena vẫn sẽ ở đó, nhưng người hâm mộ thì không, nhờ đại dịch COVID-19.

Language