80 days

Các vấn đề với văn bản không hợp lệ trong trò chơi điện tử và một số giải pháp để khắc phục chúng

Các vấn đề với văn bản không hợp lệ trong trò chơi điện tử và một số giải pháp để khắc phục chúng

Joe Humfrey, giám đốc nghệ thuật và mã tại studio phát triển trò chơi Inkle, tin rằng mục tiêu chính trong việc thiết kế văn bản cho trò chơi điện tử là “đảm bảo mọi từ đều dễ đọc”. Hóa ra là đảm bảo người chơi có thể đọc và hiểu văn bản trên màn hình là một nhiệm vụ phức tạp hơn bạn tưởng.

Language