LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Stephen A. Crockett Jr. Stephen A. Crockett Jr. Aug 23, 2017. 12 comments

Trump Writes Summer-Camp Tạm biệt Holocaust-Bảo tàng Lưu bút

Trump Writes Summer-Camp Tạm biệt Holocaust-Bảo tàng Lưu bút

Đó là một điều cho Tổng thống Donald Trump là một sự bối rối của Mỹ. Tốt hơn hay tồi tệ hơn, anh ta là một chú crazed đang ở trong tầng hầm nhà bà. Anh ấy là xấu hổ của gia đình Mỹ. Vì vậy, chuyến thăm đầu tiên của Trump ở nước ngoài để làm tổng thống làm cho toàn bộ nước Mỹ trở nên tồi tệ, và nếu bạn tự hỏi tại sao Tổng thống vẫn ở trên Twitter, hãy nhìn xa hơn thông điệp mà ông ta để...

12 Comments

Language