LOADING ...

video game deaths's posts - Vietnamese uPOST

RedHeadPeak RedHeadPeak Jun 16, 2019. 18 comments

Chết trong trò chơi: Con đường nào kỳ lạ nhất để đi?

Chết trong trò chơi: Con đường nào kỳ lạ nhất để đi?

Chính Nietzsche đã viết, "Điều gì không giết chết tôi khiến tôi mạnh mẽ hơn". Trong thực tế, điều đó thường xuyên đúng. Khi nói đến trò chơi điện tử, nó thực sự phụ thuộc vào how bạn sắp bị giết. Trong một số trường hợp, chết là một phần của quá trình học tập. Trong các trò chơi khác, sự sụp đổ của bạn sẽ chỉ dẫn đến một hình phạt nhỏ, hoặc không có tác động gì. Không có gì lạ khi một...

18 Comments

Language