LOADING ...

College's posts - Vietnamese uPOST

Jan 22, 2019.

Nếu bạn có thể quay lại trường đại học ngay bây giờ, bạn sẽ học gì?

Nếu bạn có thể quay lại trường đại học ngay bây giờ, bạn sẽ học gì?

Trong một thế giới lý tưởng, chúng ta sẽ dành những năm đại học để đắm mình trong những ý tưởng mới, học mọi thứ có thể và vật lộn với những câu hỏi lớn về bản chất của cuộc sống. Trong thực tế, đối với nhiều người trong chúng ta, đại học là về tiệc tùng vất vả, tranh cãi với bạn cùng phòng về một bồn rửa đầy bát đĩa và vô tình ngủ qua Intro To Modernism. Nhưng hãy tưởng tượng nếu bạn có...

Language