LOADING ...

- Vietnamese uPOST

MG bởi Frua

MG bởi Frua

MG EX214 (c1956) của Frua

nguyên mẫu dựa trên MGA, đề xuất của Frua cho MG thế hệ mới, tuy nhiên British Leyland đã quyết định kiểu dáng quá Ý, dẫn đến thiết kế đã bị từ chối

Language