LOADING ...

Bl's posts - Vietnamese uPOST

MG bởi Frua

MG bởi Frua

MG EX214 (c1956) của Frua

nguyên mẫu dựa trên MGA, đề xuất của Frua cho MG thế hệ mới, tuy nhiên British Leyland đã quyết định kiểu dáng quá Ý, dẫn đến thiết kế đã bị từ chối

BL

BL

Khái niệm chiến thắng

Anh quốclandland và "Red Robbo"

Bl
Anh quốclandland và "Red Robbo"
Derek 'Red Robbo' Robinson và sự sụp đổ của Vương quốc Anh - Flashbak

Derek Robinson, người mà báo lá cải yêu thích gọi là 'Red Robbo' đề cập đến sự đồng cảm của Cộng sản, ông

Đọc thêm Đọc
pip bip - needs a new car badly! pip bip - needs a new car badly! Feb 27, 2019. 4 comments

quy tắc giờ

quy tắc giờ

Khái niệm Rover 55

4 Comments

BL

BL

Leyland Eight GE (còn gọi là Rover P6 BS)

pip bip - needs a new car badly! pip bip - needs a new car badly! May 27, 2018. 1 comments

quy tắc giờ

quy tắc giờ

Nguyên mẫu Range Rover

1 Comments

Language