LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Beth Skwarecki Beth Skwarecki Sep 19, 2017. 22 comments

Chế độ ăn uống tốt và xấu của Whole30

Chế độ ăn uống tốt và xấu của Whole30

Chế độ ăn uống Whole30 tuyên bố các vùng xa ngoài thực phẩm, và đặt ra những quy tắc vững chắc về số ít còn lại. Điều đó có nghĩa là nó kiểm tra rất nhiều hộp cho

một chế độ ăn uống mốt hay một quá draconian để có hiệu quả . Nhưng cũng có những điều tốt ở đây, đủ để nó có thể giúp ích nếu bạn biết mình đang ở đâu.

Các nguyên lý chính của chế độ ăn uống Whole30 là cắt bỏ sữa, ngũ cốc,...

22 Comments

Language