LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Chris Kohler Chris Kohler Dec 23, 2018.

64DĐ là một trong những thử nghiệm kỳ lạ nhất của Nintendo

64DĐ là một trong những thử nghiệm kỳ lạ nhất của Nintendo

Switch Online là dịch vụ chơi game trực tuyến trả phí đầu tiên của Nintendo, phải không? Không. Năm 1999, Nintendo đã thêm Internet vào phần cứng Nintendo 64 của mình, thông qua một tiện ích bổ sung ổ đĩa có tên là 64DD. Đó là một trong những thất bại thú vị nhất của công ty.

Vâng, đã đến lúc một lần nữa cho Complete In Box, chương trình của chúng tôi sẽ nhìn lại các trò chơi cổ điển...

Language