LOADING ...

key scammers's posts - Vietnamese uPOST

Jason Schreier Jason Schreier Jan 09, 2019.

Mọi người cứ cố gắng lừa đảo theo cách của họ vào các trò chơi video miễn phí

Mọi người cứ cố gắng lừa đảo theo cách của họ vào các trò chơi video miễn phí

Khi Sean Noonan công bố ngày phát hành Steam cho trò chơi của mình, một người chạy vô hạn tên là Jack B. Nimble , anh bắt đầu nhận email từ những người muốn xem lại bản sao. Thông thường, đây sẽ là tin tuyệt vời cho bất kỳ nhà phát triển. Thu hút đủ sự chú ý từ các phương tiện truyền thông và các bộ truyền phát có thể kéo một trò chơi từ cặn của Steam và biến nó thành một thành công tăng...

Language