LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Aimée Lutkin Aimée Lutkin Sep 13, 2017. 24 comments

Ngay cả với những thứ khác Ông ấy làm, Obama làm cho thời gian để đọc rất nhiều cuốn sách

Ngay cả với những thứ khác Ông ấy làm, Obama làm cho thời gian để đọc rất nhiều cuốn sách

Cảm ơn, Obama. Bạn đã điều hành đất nước trong tám năm và bạn cũng đã thêm vào danh sách đọc sách ngày càng tăng của mình. Xin lỗi, nhưng không giống như Tổng thống Hoa Kỳ tôi quá busy để đọc.

Nhà phê bình sách của New York Times Michiko Kakutani có cơ hội phỏng vấn Barack Obama hôm thứ sáu về chủ đề yêu thích của mình: sách. Cô đã tập hợp nó thành một phần về văn học thông báo cho tổng...

24 Comments

Language