LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Sep 14, 2017. 24 comments

Là một người phụ nữ nóng bỏng, tôi là Heartbroken

Là một người phụ nữ nóng bỏng, tôi là Heartbroken

Tôi là một người phụ nữ nóng bỏng. Tôi không có một cái tên vì tôi không bao giờ cần thiết vì tôi quá nóng. (Giống như nhiều phụ nữ nóng bỏng, tôi thậm chí còn không có số an sinh xã hội) Chỉ cần một thẻ nói rằng "HOT" tiếp theo là một loạt 10s.) Trước ngày hôm nay, tôi đọc (hoặc có ai đó đọc cho tôi, vì nhớ , Tôi nóng) New York Post viết của New York Post về một người đàn ông trung bình,...

24 Comments

Language