LOADING ...

centipedes's posts - Vietnamese uPOST

Lauren Evans Lauren Evans May 24, 2018. 23 comments

Con người thậm chí còn tồi tệ hơn chúng ta nghĩ

Con người thậm chí còn tồi tệ hơn chúng ta nghĩ

Điều gì sống tồi tệ nhất trên trái đất? Nếu bạn trả lời "rết", bạn đã đúng! Nhưng đến một giây sau là con người, tất nhiên rồi. Chúng tôi thực sự chỉ là điều tồi tệ nhất.

Chính xác chúng ta khốn khổ như thế nào? Một nghiên cứu mới trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia cho thấy rằng mặc dù con người chỉ chiếm 0,01% số sinh vật sống, chúng tôi chịu trách nhiệm cho 83% sự mất...

23 Comments

Language