LOADING ...

USB Hubs's posts - Vietnamese uPOST

Jun 11, 2019. 15 comments

Phiên bản hay nhất của Công chúa Leia có được một nhân vật tuyệt vời và nhiều đồ chơi tuyệt vời hơn trong tuần

Phiên bản hay nhất của Công chúa Leia có được một nhân vật tuyệt vời và nhiều đồ chơi tuyệt vời hơn trong tuần

Chào mừng bạn quay trở lại Toy Aisle, vòng quanh hàng tuần của tất cả các đồ chơi mới thú vị nhất của io9. Tuần này chúng ta đã có một nhân vật Công chúa Leia thực sự ngoạn mục, một liều Wonder gấp đôi với đồ chơi Wonder Woman mới, một số thẻ ngoài thế giới và một phiên bản nhỏ của Dragonzord huyền thoại từ Power Rangers . Giấu ví của bạn!

Đồ chơi Hot Hoth Princess Leia

Hãy nhìn xem,...

15 Comments

Language