LOADING ...

Sanctuary Contracting Ordinance's posts - Vietnamese uPOST

Bryan Menegus Bryan Menegus Jun 18, 2019.

Berkeley cuối cùng bỏ phiếu về Pháp lệnh bảo mật để biến nó thành một thành phố thánh địa kỹ thuật số

Berkeley cuối cùng bỏ phiếu về Pháp lệnh bảo mật để biến nó thành một thành phố thánh địa kỹ thuật số

Berkeley, California trở thành thành phố tôn nghiêm đầu tiên của quốc gia vào năm 1971, và ngày mai hội đồng thành phố sẽ chuẩn bị tinh chỉnh những gì có nghĩa là vào năm 2019 với một sắc lệnh được thiết kế để gây áp lực cho các công ty tư nhân hợp tác với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan.

Sau một chính sách tương tự được thông qua vào năm ngoái tại Richmond, CA, Pháp lệnh Hợp đồng...

Language