LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Ryan F. Mandelbaum Ryan F. Mandelbaum Sep 11, 2017. 17 comments

Các giả thuyết cơ bản của vật lý có thể yêu cầu tương lai ảnh hưởng đến quá khứ

Các giả thuyết cơ bản của vật lý có thể yêu cầu tương lai ảnh hưởng đến quá khứ

Một trong những lí thuyết thể chất được chấp nhận rộng rãi nhất không có ý nghĩa hợp lý. Cơ học lượng tử, lý thuyết điều khiển không gian nhỏ nhất, buộc bộ não con người phải chấp nhận một số thực tế thực sự tồi tệ, không thoải mái. Có lẽ chúng ta đang sống trong một thế giới mà những quan sát nhất định có thể buộc vũ trụ của chúng ta phải chia thành nhiều phần. Hoặc có thể hành động...

17 Comments

Language