LOADING ...

- Vietnamese uPOST

Rae Paoletta Rae Paoletta Sep 13, 2017. 10 comments

Lần cuối cùng gần đây của chúng ta về "Mặt trăng sao chết" của sao Thổ

Lần cuối cùng gần đây của chúng ta về "Mặt trăng sao chết" của sao Thổ

Mimas mặt trăng bí ẩn của Saturn Mimas là một fan hâm mộ yêu thích vì những lý do hiển nhiên-thế giới có nhiều hố sâu

trông giống kỳ diệu hơn với Ngôi sao chết từ "Star Wars". Mặt trăng của Herschel iconic Crater , Ở khoảng 81 dặm, làm cho nó một chuông chết cho vũ khí mang tính biểu tượng George Lucas' hủy diệt hàng loạt.

Ngày 30 tháng 1, phi thuyền Cassini của NASA đã di chuyển gần...

10 Comments

Language