LOADING ...

may the fourth's posts - Vietnamese uPOST

Beth Elderkin Beth Elderkin May 09, 2018. 4 comments

Xem Jumpers Hyperspace cổ điển của Star Wars tái tạo bằng Fiber-Optics và Poster Board

Xem Jumpers Hyperspace cổ điển của <i>Star Wars</i> tái tạo bằng Fiber-Optics và Poster Board

Có thể thứ tư được với chúng tôi ... ngay cả trong không gian. Các "nhảy" nổi tiếng đã được nhìn thấy qua vô số các bộ phim và chương trình scifi - thậm chí còn vô số tên - nhưng Millennium Falcon chắc chắn có một trong những điều tuyệt vời nhất. Để vinh danh Ngày Star Wars , hãy xem video độc quyền này từ nghệ sĩ Joey Shanks của Backyard, cho thấy cách tạo lại bước nhảy vọt lên không gian...

4 Comments

Language