LOADING ...

- Vietnamese uPOST

David Nield David Nield Feb 17, 2017. 4 comments

Các hệ điều hành thay thế tốt nhất bạn cần cài đặt

Các hệ điều hành thay thế tốt nhất bạn cần cài đặt

Có một thế giới ngoài kia

các cửa sổ , macOS, Android và iOS Đây là một thế giới đáng để khám phá. 4 hệ điều hành lớn được xây dựng để hữu ích cho nhiều người nhất có thể. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta có những nhu cầu rất đặc biệt và có thể làm tốt hơn với những thứ hợp lý hơn. Rất may có rất nhiều lập trình viên có nhu cầu đặc biệt như của chúng ta. Đôi khi, họ xây dựng các...

4 Comments

Language