LOADING ...

- Vietnamese uPOST

William Turton William Turton Aug 20, 2017. 23 comments

Rudy Giuliani sẽ là một thảm hoạ

Rudy Giuliani sẽ là một thảm hoạ

Rudolph Giuliani, một loại thịt người và răng cộc cằn sở hữu, muốn chiếm quyền điều khiển trên mạng trong chính quyền của Donald Trump. Việc cài đặt một người có kinh nghiệm đáng ngờ như vậy chắc chắn sẽ là một thảm hoạ hoàn toàn cho những tai ương không gian mạng ở Mỹ.

"Tôi rất muốn trở thành người đưa ra giải pháp cho an ninh không gian mạng", nhà báo điện ảnh có ảnh hưởng nhất nước Mỹ

23 Comments

Language