LOADING ...

Blooper reels's posts - Vietnamese uPOST

James Whitbrook James Whitbrook Jun 13, 2019. 17 comments

This X-Men: Apocalypse Blooper reel có Oscar Isaac Dancing, minh chứng cho toàn bộ bộ phim

This <i>X-Men: Apocalypse</i> Blooper reel có Oscar Isaac Dancing, minh chứng cho toàn bộ bộ phim

Anh ấy nhảy theo cách của chúng tôi vào trái tim của chúng tôi trong Ex Machina . Anh lại nhảy vào họ lần nữa khi Poe Dameron của The Force Awakens . Nhưng hãy mở lòng với một Oscar Isaac nhảy múa một lần nữa, nhờ phép lịch sự vui nhộn của X-Men: Apocalypse .

Đây là cảnh từ Ex Machina khiến hàm của tôi rơi

Ex Machina có rất nhiều thứ tuyệt vời điên rồ trong đó, và chúng tôi đã hiểu về bộ...

17 Comments

Language