2007 Dodge Magnum

Với giá $ 4,800, chiếc Dodge Magnum 5.7 được xây dựng lại có tiêu đề này có thể giành được chiến thắng không?

Với giá $ 4,800, chiếc Dodge Magnum 5.7 được xây dựng lại có tiêu đề này có thể giành được chiến thắng không?

Nice Price hay Crack Pipe Dodge ngày nay là một ví dụ điển hình cho câu châm ngôn “họ không chế tạo chúng như ngày xưa”. Tuy nhiên, liệu thái độ trường học cũ và clip phía trước của Chrysler mát mẻ có đủ để vượt trội hơn danh hiệu ô nhiễm và giá của nó không? Annnnnd, tôi đã trở lại.

Language