willy t. ribbs

Yarış Şampiyonu Willy T. Ribbs, Parlak Zafer Turu Utançıyla Siyah Tarihindeki Tüm Yerini Bize Anımsatıyor

Yarış Şampiyonu Willy T. Ribbs, Parlak Zafer Turu Utançıyla Siyah Tarihindeki Tüm Yerini Bize Anımsatıyor

Tarih boyunca, siyah bir kişinin toplumdaki yerine ilişkin açık bir hiyerarşi olduğu öğretildi. Bu itibarla, ilk kez 1800'lerde aynı derecede küçük düşürücü selefinin "nankörünün" hırçın torunu olarak ortaya çıkan "küstahlık" terimi, iddialı olmaya cesaret eden veya başarıları olanlarımızı hem caydırmaya hem de küçük düşürmeye hizmet etti. beyaz üstünlüğüne karşı istenmeyen bir ihlal olarak görüldü.

Language