LOADING ...

RockNJock's posts - Filipino uPOST

RockNJock RockNJock Dec 15, 2017.

Ito ay isang bagay na itinuro sa amin noong bata pa kami. Ang tula ay hindi na totoo. Mga halimbawa sa lahat ng dako f

Ito ay isang bagay na itinuro sa amin noong bata pa kami.  Ang tula ay hindi na totoo.  Mga halimbawa sa lahat ng dako f
"Hindi mo hatulan ang isang libro sa pamamagitan ng takip nito" ay patay na.

Ito ay isang bagay na itinuro sa amin noong bata pa kami. Ang tula ay hindi na totoo. Mga halimbawa sa lahat ng dako mula sa pulitika, aliwan, sports sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at balita at media. Ano ang nangyari sa sinasabi na ito?

Una, malinaw naman, isang kandidatong pampanguluhan ang...

Language