LOADING ...

- Filipino uPOST

Monique Judge Monique Judge Oct 12, 2017. 5 comments

Judge Temporarily Blocks Texas From Removing Medicaid Funds From Planned Parenthood

Judge Temporarily Blocks Texas From Removing Medicaid Funds From Planned Parenthood

Ang isang pederal na hukom sa Texas ay nagpasiya sa Martes na ang mga opisyal ng kalusugan ng estado ay hindi maaaring alisin ang Planned Parenthood mula sa Medicaid, na tiyakin na ang tagabigay ng kalusugan ng kababaihan ay mananatili sa pederal na programa ng hindi bababa hanggang ang isang tuntunin ng pederal ay malutas.

Ang US District Judge Sam Sparks ay nagbigay ng preliminary...

5 Comments

Language